Da se otrokom ukine pravica do sofinanciranja obiskovanja vrtca, je diskriminatorno, nepravično in protiustavno

V naši iniciativi odločno nasprotujemo diskriminaciji in odvzemu pravic otrokom na podlagi tega, kateri vrtec obiskujejo. Zato smo zgroženi in ogorčeni nad namero, da se otrokom, ki so vključeni v zasebne vrtce, ukine pravica do sofinanciranja obiskovanja vrtca. Torej, otrok, ki obiskuje zasebni vrtec, te pravice ne bi več imel, medtem, ko bi njegovi sovrstniki, ki obiskujejo javni vrtec, to pravico obdržali. To je povsem diskriminatorno, nepravično in tudi protiustavno. To pomeni, da bi bili otroci obravnavani neenakopravno zgolj na podlagi tega, v kateri vrtec so vključeni, čeprav pravica do subvencije obiskovanja vrtca pripada vsakemu otroku v Sloveniji.

Pri tem poudarjamo, da občine nikakor in nikoli ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak je subvencija po Zakonu o vrtcih pravica otroka oziroma njegovega starša. Torej, vsakemu otroku v Sloveniji pripada pravica do subvencije za obiskovanje vrtca, gre pa se za to, da bi načrtovana zakonska sprememba otrokom, ki so vključeni v zasebni vrtec, to subvencijo popolnoma odvzela. To bi v praksi pomenilo tudi grob poseg v pravico staršev do svobodne izbire predšolske vzgoje za njihove otroke. Dejansko bi s tem prišlo do omejevanja svobode staršev.

To se nam zdi zavržno in nesprejemljivo.

Sprašujemo se, kdo v naši državi bi si želel otrokom odvzemati pravice in staršem svobodo. In predvsem se sprašujemo, zakaj bi to nekdo sploh hotel narediti. Koga ogrožajo ti otroci, ki jih je ob tem zgolj 5 % od vseh otrok, ki so vključeni v vrtec? Odvzem pravice do sofinanciranja otrokom, ki obiskujejo zasebni vrtec, bi pomenil radikalno in brezumno rušenje sistema predšolske vzgoje v Sloveniji, ki bi imel trajne in nepopravljive posledice. Staršem bi se s tem praktično odvzela možnost svobodne izbire vrtca za njihove otroke, zasebni vrtci pa bi postali dosegljivi samo še najpremožnejšim. In to bi bil največji paradoks, da bi se v naši državi, kjer se poudarja pomen socialne države in enakih možnosti, v predšolski vzgoji dejansko krenilo na pot v elitizem in večanje družbenih razlik. To je povsem nasprotno od načel socialne, pravične in pravne države. Namesto, da bi negovali in krepili kakovost, raznovrstnost in pluralizem predšolske vzgoje, ki je za starše in otroke izjemno pomembna, bi s tem nazadovali v enoumje in krepitev elitizma v Sloveniji.

Zato smo zelo ogorčeni, prizadeti in zaskrbljeni nad predlogom sprememb Zakona o vrtcih, ki je bil s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje posredovan Delovni skupini za pripravo zakonskih sprememb. V tem dokumentu je iz Zakona o vrtcih dejansko v celoti črtan 34. člen, ki sedaj daje pravico do subvencije tudi otrokom v zasebnih vrtcih, kar pomeni, da je že pripravljen zakonski predlog, ki ukinja sofinanciranje otrok, ki obiskujejo zasebni vrtec. Glede na to, da v dokumentu celo piše, da ta ne odraža stališč ministrstva, se ob tem starši zaskrbljeno sprašujemo, kdo je pripravil ta predlog zakona, če ga ni ministrstvo. So ga potem pripravile občine? Ker so v predlogu zapisane tudi spremembe drugih členov, ki se nanašajo na strokovno-pedagoški del vrtcev, se nam ob tem zdi še toliko bolj nenavadno, da tako občutljive zakone, ki se dotikajo naših najmlajših, pripravljajo neimenovane osebe oziroma institucije izven Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter mimo stroke.

Že sedaj so otroci, ki so vključeni v zasebni vrtec, obravnavani neenakopravno, saj jim pripada samo 85-odsotna subvencija vrtca v primerjavi z otroki, ki so vključeni v javni vrtec. Posledično so otroci v zasebnih vrtcih za občino precej nižji strošek kot otroci v javnih vrtcih – torej za otroke v zasebnih vrtcih občine namenijo 15 % manj sredstev in posledično denar, ki pripada tem otrokom, namenjajo za druge stvari, ki so velikokrat tudi nepotrebne. V letu 2022 so tako občine na račun otrok v zasebnih vrtcih prihranile več kot 3 milijone evrov. Zato ne bomo dovolili, da bi kdorkoli še bolj varčeval na otrocih. Zakaj se torej na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ne sprašujejo o tem, kar je resnični problem? Zakaj se dopušča, da so otroci, ki obiskujejo zasebni vrtec že sedaj diskriminirani in jim pripada manjša subvencija? Zavedati se moramo, da so vsi otroci enakopravni in enakovredni, zato v naši iniciativi zahtevamo, da se v predšolski vzgoji uveljavita pravičnost in enakopravnost in da vsem otrokom pripada enaka subvencija za vrtec. Torej na odločevalce naslavljamo apel in pobudo, da se sofinanciranje otrok v zasebnih vrtcih izenači s sofinanciranjem otrok v javnih vrtcih.

Ker smo prepričani, da načrtovane zakonske spremembe nikakor niso v največjo korist otrok in staršev, ampak zanje prinašajo skrajno negativne in škodljive posledice, si bomo starši z naši iniciativo z vsem srcem prizadevali, da do krivičnega odvzema pravic našim otrokom ne pride. Iniciativi se je do sedaj pridružilo že več kot 1.100 staršev, ki smo pripravljeni pri zaščiti pravic naših otrok uporabiti tudi vsa pravna sredstva. Zato v primeru vztrajanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pri ukinitvi pravice do subvencije otrok, če obiskujejo zasebni vrtec, napovedujemo tudi proteste in vložitev pritožbe na Ustavno sodišče ter Evropsko sodišče za človekove pravice.

Ponavljamo, pri odvzemu pravice do sofinanciranja otrok v zasebnih vrtcih gre za UKINJANJE SVOBODE, ukinjanje DEMOKRATIČNOSTI in ukinjanje PLURALIZMA v predšolski vzgoji v Sloveniji. Ali je to prihodnost, ki jo želimo za naše otroke?

Torej, odločno nasprotujemo temu, da bi bili otroci talci političnih igric in ideoloških preigravanj, ampak od odločevalcev, še posebej od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, pričakujemo in zahtevamo, da se postavijo na stran otrok in gledajo v največje dobro otrok in v največjo korist otrok. Splošna deklaracija o človekovih pravicah pravi, da imamo starši pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke. Bodimo torej država, ki spoštuje temeljne človekove in otrokove pravice.

Gregor Bezenšek ml., vodja Iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih