Claudia Povola: Nasilje in razbojništvo v zgodnjem novem veku

nova-revija_italijaInštitut Nove revije in Časnik vas v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji v okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost vabimo na predavanje

prof. dr. Claudia Povola »Nasilje in razbojništvo v zgodnjem novem veku«,

ki bo v torek, 20. 10. 2015, ob 12. uri, na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji, Breg 12 v Ljubljani.

Predavatelj bo na podlagi svojih raziskovanj v beneških arhivih, v primerjavi s študijami in objavljenimi dokumenti raziskav v nekaterih drugih evropskih deželah, prikazal državne instrumente, ki so v zgodnjem novem veku z represivnimi in procesno-pravosodnimi ukrepi korenito posegli v običajno pravo skupnosti. Najočitneje se to odraža v kaznovalni politiki: maščevanje prevzema država oz. Vladar. Ustrahovalna moč se je kazala v raznovrstnih javnih mučilnih svečanostih, ki jih srednji vek ni poznal. Izgon (in/ali azil), ki je bil v običaju skupnosti namenjen času, potrebnem za pomiritev sprtih strani zaradi določenih krivic, postane najpomembnejše kaznovalno orodje, ki omogoči ozemeljsko razširitev sodnih pristojnosti centralnih državnih organov. Izgon je bila kazen tako za velike kot za manjše prekrške, izgnanca pa je proti (državni) nagradi lahko vsakdo ubil. Od konca 16. stol. pa je država uvedla nove oblike družbene represije, tako da je spodbujala medsebojno ubijanje izgnancev, s pomilostitvijo in dodeljeno nagrado za ubijalca izgnanca. Pod pokroviteljstvom države so se nato oblikovali pravi oddelki bivših izgnancev – lovcev na glave, ki so pobijali druge izgnance. Tako se je ustvarjal mit o državi, ki skrbi za varnost in blagostanje svojih državljanov. Sodobne razprave o kaznovalni politiki bi vsekakor morale v večji meri vključevati spoznanja iz bogate pravne kulturne dediščine.

Z njim se bo pogovarjal prof. dr. Darko Darovec z Univerze Ca’Foscari Benetke, kjer skupaj izvajata projekt FAIDA. Predavanje bo projicirano v angleškem prevodu.

Po končanem predavanju in diskusiji bo tudi predstavitev knjige prof. dr. Claudia Povola »Tradicija pride na dan. Razprave iz antropologije prava (16.‒18. stoletje)«, ki je izšla tudi v slovenskem jeziku in bo na voljo na predstavitvi.

Profesor dr. Claudio Povolo je eden najvidnejših novoveških pravnih zgodovinarjev za območje Italije in Jadrana, ki v svoje študije s pridom vključuje tudi antropološka dognanja in metode. Na Univerzi Ca’Foscari Benetke, Oddelku za humanistiko, predava zgodovino novoveških političnih in družbenih institucij, zgodovino Beneške republike in zgodovino Sredozemlja. Odlikujejo ga številna dela, od monografij do izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v glavnem v italijanščini, pa tudi v drugih jezikih, v zadnjem času v angleščini na zahtevnem tržišču ZDA. Večina njegovih znanstvenih del je posvečena poglobljenemu raziskovanju delovanja pravosodnih ustanov v zgodnjem novem veku, predvsem družbenim odnosom med običaji in državnim pravom. Posebno pozornost v svojih študijah posveča Istri in Dalmaciji. Kar nekaj del je objavil tudi v slovenščini, zlasti v sodelovanju z Zgodovinskim društvom za južno Primorsko iz Kopra in v njegovi reviji Acta Histriae. S kolegi iz Kopra sodeluje že več kot četrt stoletja tudi kot soorganizator številnih odmevnih mednarodnih konferenc. Njegovo raziskovalno prodornost potrjuje več uspešnih nacionalnih in mednarodnih projektov, tudi v sodelovanju s slovenskimi in hrvaškimi ustanovami.