Bleiweisove novice

Ko so 05. julija 1843 v Ljubljani začele izhajati Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice, je to pomenilo nov pomemben korak v političnem boju slovenskega naroda. Vse do leta 1852 so Novice izhajale enkrat tedensko in pod različnimi naslovi. Njihov lastnik je bila Kranjska kmetijska družba, njen urednik dr. Janez Bleiweis pa jim je vtisnil močan osebnostni pečat. Med marčno revolucijo leta 1848 so Novice postale politični list, kjer so avtorji zagovarjali legitimizem in se zavzemali za mirno uveljavljanje kmetovih pravic. Pri Novicah se niso spuščali v črkarsko in jezikovno pravdo, ampak so počasi uvajali gajico in se zavzemali za enoten knjižni jezik. Novice so bile prvi slovenski množični list, ki je veliko pripomogel k razvoju slovenske narodne zavesti. Izhajale so vse do leta 1902.

Foto: Wikipedia