Atlantska listina

V začetku avgusta leta 1941 sta se Winston Churchill in Franklin Roosvelt v največji tajnosti dogovorila za skupno srečanje, do katerega je prišlo v avgustu 1941 na krovu bojne ladje Prince of Wales v zalivu Placenta na Novi Fundlandiji. Srečanje je bilo prepoznavno po sprejetju atlantske listine, ki pa je prišla na vrsto šele po obravnavanju drugih žgočih tem, kot so bile: Kako uničiti Nemčijo? Kako organizirati pomoč Sovjetski zvezi? Kako uravnavati odnose z Japonsko itd. Atlantska listina je bila potem soglasno podpisana 14. avgusta 1941. Z njo sta obe državi priznavali pravico do samoodločbe narodov, svobodne trgovine, svobodne uporabe morji, razorožitev tedanjih držav napadalk itd. V nadaljevanju druge svetovne vojne so tudi druge države, ki so se borile proti nacizmu in fašizmu izrazile strinjanje z načeli atlantske listine, med drugimi tudi Sovjetska zveza. S to listino so bila določena tudi temeljna načela OZN.

Foto: Wikipedia