APEK dobil novega v.d. direktorja

Lani spomladi je policija vstopila v prostore APEK. Sledila je zamenjava direktorja, namesto Simoniča je bil imenovan vršilec dolžnosti Dušan Schuster, Simonič se je pritožil na razrešitev. Sodišče mu je ugodilo, odzvala se je tudi Evropska Komisija.

V četrtek 13.maja je vlada s sklepom določila novega v.d. direktorja APEK-a. To je Miha Krišelj, ki bo pričel z delom v petek 14. maja.

Policija, menjava direktorja in odziv EU

Policija je v aprilu lanskega leta preiskala prostore agencije za pošto in elektronske komunikacije (APEK) ter zaslišala vodilne. Očitki so leteli na nezakonito podeljevanje frekvenc in druge nepravilnosti. Prav to je bil vzrok da je vlada še pred iztekom mandata razrešila direktorja Simoniča.

Na to razrešitev se je odzvala tudi Evropska komisija kar smo v Časniku že poročali. Zaskrbljenost komisije se je še povečala zaradi dejstva, da je slovenska vlada nadaljevala z izvajanjem svojih pooblastil za razrešitev vodje regulativnega organa za telekomunikacije pred predvidenim koncem mandata.

Kdo je direktor APEK-a?

Po zapisih ki so bili v zadnjih dneh objavljeni v Financah  ni bilo povsem jasno kdo je  pravi direktor na APEK-u. Upravno sodišče v Novi Gorici je odločilo, da Simoničeva razrešitev ni bila v skladu z veljavno zakonodajo. Vlada bi namreč Simoniču pred razrešitvijo morala omogočiti zagovor, ne pa, da je razrešitev izpeljala brez upoštevanja ustaljenih postopkov, praks in zakonov. Sodišče je razrešitev zato vladi vrnilo v vnovičen postopek, tako da bi morala o razrešitvi še enkrat odločati.

Tomaž Simonič je v petek 9. aprila obvestil APEK o sklepu sodišča. V torek 13. aprila je v.d. direktorja APEK-a Dušan Schuster odšel na službeno pot v Švico od koder se ni vrnil, čeprav je bilo to napovedano za konec aprila. Na ministrstvu priznavajo, da ne Simoniču ne Schustru niso poslali kakšnega uradnega dopisa o spremembi glede vodenja na podlagi sodbe. Vlada je 8. aprila pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za izvedbo postopka razrešitve direktorja agencije za pošto in elektronske komunikacije v skladu z napotili iz omenjene februarske sodbe.

V skladu s pooblastilom Vlade RS je minister Gregor Golobič v ponovljenem postopku s Pozivom za pisno stališče o ugotovljenih razlogih za razrešitev s položaja direktorja APEK  Simoniča seznanil z ugotovljenimi razlogi za njegovo razrešitev. S Pozivom je bil  Simonič seznanjen, da je kršil določbe Zakona o elektronskih komunikacijah in Statuta agencije, ki nalagajo agenciji transparentnost delovanja zaradi zagotavljanja neodvisnosti in nepristranosti z naslednjim: neobjava javnega poziva glede dodelitve radijske frekvence za opravljanje mobilnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 na spletnih straneh, zato izdana odločba APEK ni bila skladna z določbami ZEKom in Statuta agencije. APEK je tako izdal nezakoniti sklep, s katerim je agencija zavrgla predlog za obnovo postopka. To pomeni, da so na podlagi 6. točke četrtega odstavka 116. člena ZEKom in druge alineje tretjega odstavka 16. člena ZEKom ter druge alineje tretjega odstavka 16. člena Pogodbe o zaposlitvi podani razlogi za njegovo razrešitev pred iztekom mandata.

Novi v.d. direktorja je Miha Krišelj

V času ko je bil v.d. Dušan Schuster odsoten je vodil agencijo Miha Krišelj, sicer namestnik direktorja.  Krišelj je bil namestnik direktorja že v času ko je bil direktor Tomaž Simonič in je bil poleg Schustra omenjen kot najbolj resen kandidat za prevzem funkcije direktorja.

V četrtek 13.maja je vlada s sklepom razrešila Tomaža Simoniča in določila novega vršilca dolžnosti direktorja APEK-a. To je Miha Krišelj, ki bo pričel z delom v petek 14. maja. Najkasneje v roku enega leta bo vlada z razpisom imenovala novega direktorja agencije.

Miha Krišelj je strokovnjak na področju radiodifuzije in radijskih komunikacij. Diplomiral je na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, specialistični študij zaključil na International Academy of Broadcasting, Montreux, magistrski študij pa opravil na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

APEK pred novimi izzivi

Poslanstvo APEK-a je regulacija trga elektronskih komunikacij, vključno z radijsko in TV dejavnostjo ter pošto. To je neodvisen regulatorni organ, ki skrbi za zagotavljanje primernih pogojev za razvoj konkurence, upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom in zagotavlja pogoje za razvoj radijskih in TV programov in s tem skrbi za delovanje ki je usmerjeno v dobrobit uporabnikov.

Pred APEK.om in novim direktorjem so pomembni izzivi.  Slovenija je pred pomembnim prehodom na digitalno televizijo. Tu so razpisi za frekvence za radijske in televizijske postaje, delo na pripravi strategije za radijske in televizijske programe in priprava strategij na drugih področjih.

Dodatne povezave:

Policija po prisluškovanju nad šefa APEK Simoniča

Orgije moči

Golobič ni vedel, da Simonič ne hodi v služb

Je direktor Apeka Simonič ali Schuster?

Simonič: Na Golobičevem ministrstvu zavajajo

Zmeda na Apeku: Simonič aprila znova postal direktor, vendar ne hodi v službo

Zmeda okrog vodenja Apeka