A. Rupar, PlanetSiol: Do gradbenega dovoljenja v petih dneh, a ne v Sloveniji

Po prvem marcu bodo imele srbske upravne enote največ 28 dni časa, da izdajo gradbeno dovoljenje. V Sloveniji je ta rok dva meseca, a se lahko hitro zavleče na več let.

Srbska vlada je z namenom odprave administrativnih ovir sprejela novelo zakona o prostorskem načrtovanju in gradnji, s katero se postopki za izdajo gradbenega dovoljenja skrajšujejo na največ 28 dni. Gre za enega od korakov k elektronskemu izdajanju dovoljenj, ki naj bi ga uveljavili na začetku prihodnjega leta.

Vlada od tamkajšnjih oblasti pričakuje, da bodo novo obvezo začele izpolnjevati po prvem marcu, medtem ko so jo v Kragujevcu začeli izpolnjevati že sredi septembra. V dobrem mesecu so vlagateljem s popolnimi vlogami dovoljenje izdali v samo petih dneh.

Ko se 60 dni zavleče na več let

V Sloveniji so postopki precej daljši. Po zakonu o upravnem postopku mora pristojna upravna enota dovoljenje izdati najpozneje v 60 dneh oziroma v primeru skrajšanega postopka v 30 dneh. Rok začne teči po oddaji popolne vloge.

Povprečni čas čakanja od popolne vloge do izdaje dovoljenja je od meseca in pol do dveh mesecev, so nam sporočili z ministrstva za javno upravo. A celoten proces je dejansko precej daljši in lahko traja več mesecev ali celo let.

Težave nastajajo zaradi nepopolnih vlog, v večini primerov se pomanjkljivosti nanašajo na predloženo projektno dokumentacijo (PGD), ki vsebuje celoto dokumentov in določenih pravno pomembnih dejstev. Teh zaradi zahtevnosti ni mogoče popolnoma preveriti že takoj ob sprejemu, ampak se pokažejo skozi natančno obravnavo vloge kot celote in po posamičnih dejstvih, so pojasnili na ministrstvu.

Zato se dogaja, da uradna oseba vlagatelja na pomanjkljivosti opozori večkrat.

Več lahko preberete na Planet Siol.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.