90 let Pravoslavne teološke fakultete v Beogradu

Letos je za Pravoslavno teološko fakulteto v Beogradu jubilejno leto. Mineva 90 let od njegove ustanovitve, kjer je trenutno vpisanih 1550 fantov in 300 deklet. Nekateri so vpisani prvič, spet drugi že imajo dokončano kakšno drugo fakulteto. Leta 2004 je bila pravoslavna teološka fakulteta sprejeta v sklop beograjske Univerze, študij pa poteka po bolonjskem sistemu, ki je razdeljen na pet programov na treh stopnjah. Fakulteta ima kar 40 stalnih predavateljev, od katerih je 20 doktorjev teološke znanosti in deset magistrov. Pred dvema letoma so na fakulteti ustanovili tudi Inštitut za teološka raziskovanja, katerega financira Ministrstvo za znanost Srbije. Teološka knjižnica ima okoli 150.000 knjig in sodobno informacijsko opremo, ki je za kakovostni študij neobhodno potrebna. Pravoslavna teološka fakulteta v Beogradu je v svetu pravoslavja zelo priljubljena in priznana, kar potrjujejo vpisani študentje iz bližnjih pravoslavnih držav: Rusije, Grčije, Bolgarije, Moldavije itd. Prodekanica Ksenija Končarević  je v predstavitvi opozorila še na aktivnosti študentov, ki se odlikujejo tudi pri darovanju krvi in na področju humanitarnih dejavnosti, zaradi česar so med najrevnejšim slojem ljudi zelo priljubljeni.

Foto: Wikipedia