40-letnica epidemije črnih koz v Jugoslaviji

Poleg kuge so bile črne koze za človeštvo najbolj pogubne. Povzroča jih virus variola, bolezen pa se prenaša kapljično. Cepivo je leta 1796 odkril angleški zdravnik Edward Jenner, na kranjskem pa je proti kozam začel cepiti ljubljanski kirurg Vincenc Kern že leta 1801. Zadnja pomembnejša epidemija v Evropi je datirana na pomlad leta 1972 in se je začela na Kosovu, kamor  jo je zanesel romar, ki se je vrnil iz romanja v Meki in Medini v Arabiji.

Do pojava črnih koz v Jugoslaviji je prišlo, ko je zagrebški Generalturist – podružnica v Gostivaru, organiziral romanje romarjev z avtobusom in ne z letali, kot je bilo zahtevano! Takrat je nastala v Jugoslaviji, še posebej v Beogradu, kjer so zdravili okužene bolnike iz Kosova, prava zmeda, ki je trajala od 06. do 20 aprila 1972.  Zvezna vlada je odredila, da je potrebno cepiti okoli osemnajst milijonov ljudi, torej domala vse državljane.  Zdravstveni delavci so zato imeli povsod veliko dela: najprej so cepili sebe, potem miličnike, šoferje, turistične delavce, vojake itd.

Zadeva je bila tako resna, da so miličniki na Otočcu pregledali slehernega potnika, ki je pripotoval v Slovenijo. Potniki so morali pokazati brazgotinico na rami, uradno potrdilo ali mednarodno rumeno karto. Na Dolenjskem in v Beli krajini je bilo tako vsak dan na terenu okoli 42 zdravstvenih ekip. Oblasti so izdale uredbo o prepovedi preseljevanja delavcev, javnih zborovanj in prireditev ter omejitev službenih potovanj. Kljub temu je mimo vseh zapor v Kočevje prišel delavec kočevskega Zidarja iz Kosova (Djakovica). Takoj so ga še enkrat cepili, ni pa sicer v Kočevju nihče zbolel za črnimi kozami.

Na kontraindikacije ni bil nihče pozoren, cepljenih je bilo tudi veliko žensk, ki za svojo nosečnost še niso vedele, zato je bilo kasneje po Sloveniji veliko medicinsko indiciranih abortusov. Zaradi tako drastičnih ukrepov v Sloveniji niso zabeležili nobenega bolnika. O tem dogodku je bil posnet tudi film, ki lepo prikazuje kršitve Hipokratove zaprisege, saj mnogi zaradi strahu niso hoteli pomagati bolnikom itd…

V Beogradu je za to boleznijo umrlo 35 ljudi, zbolelo pa jih je 175. Poleg človeških žrtev je nastala velika gospodarska škoda. Pariški Le monde pa je takrat senzacionalistično zapisal: »Ni čudno, da so prišle črne koze, ko je Jugoslavija svinjak Evrope!« Ob sprejetju deklaracije WHO o izkoreninjenju črnih koz je bilo dogovorjeno, da morajo države vse zaloge virusa uničiti. Tako okužbe po naravni poti načeloma niso več možne, v nasprotnem primeru pa še vedno grozi svetu epidemija črnih koz v obliki biološkega orožja.

Foto: Archivo