24kul: A. Primc dobil sodbo na Vrhovnem sodišču

Nekaj dni po družinskem referendumu 2012 je Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok, dobil »čestitko« iz medobčinskega redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Obtožen je bil, da so on sam ali člani Civilne iniciative v prostore občine Lukovica zadnji dan referendumske kampanje odložili nekaj referendumskih letakov Civilne iniciative. Za to obtožbo ni bil predložen niti en sam dokaz. Primc je redarstvu pojasnil, da tega dejanja ni storil ne on, prav tako pa po njegovem vedenju nihče od sodelavk in sodelavcev Civilne iniciative ter da je zloženke Civilne iniciative lahko v času kampanje dobil marsikdo, ki ni bil sodelavec Civilne iniciative. Predlagal je, da redarstvo, glede na to da nima nobenih dokazov, ustavi postopek proti njemu.

Redarstvo po svoji pooblaščeni uradni osebi Tatjani Zupan, tega ni storilo, ampak je Primca spoznalo za krivega ter mu dosodilo globo 700 EUR. Ker pritožba ni bila mogoča, je Primc na sodišče vložil zahtevo za sodno varstvo. A tudi tam ni našel pravice. Sodnica Marjetka Braune na domžalskem sodišču ga je namreč 19. marca 2013, torej skoraj na prvo obletnico družinskega referenduma – obsodila. Tokrat, spet brez enega samega dokaza, da je celo sam osebno zagrešil očitano dejanje, kljub temu, da je Primc ves čas zatrjeval, da v življenju nikoli ni bil v prostorih Občine Lukovica. Sodnica Braune mu je potrdila kazen 700 EUR ter prisodila še 220 EUR sodnih stroškov. Vendar Primc, kljub že drugi izgubljeni bitki, ni odnehal, ampak je vložil izredno pravno sredstvo zahtevo za varstvo zakonitosti ter hkrati tudi Ustavno pritožbo zaradi kršenja temeljnih človekovih pravic.

Njegova vztrajnost je bila poplačana sredi letošnjega novembra. Tedaj je prejel sodbo Vrhovnega sodišča, iz katere izhaja, da sta tako odločba o prekršku kot sodba okrajnega sodišča nezakoniti, poleg tega pa je upravičen tudi do povrnitve globe, sodne takse in stroškov, ki jih je imel s postopkom.

Več: 24kul