Janez Debevec: Na koncu se študij na FPV lepo poveže v celoto

debevec 1Janez Debevec je diplomant Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Vodi družinsko podjetje Famm Commerce z dolgoletno tradicijo. Med drugim je tudi član Združenja Manager in podpornik združenja Akamasoa Petra Opeke.

Ste univerzitetni diplomirani ekonomist Fakultete za poslovne vede (FPV) pri Katoliškem inštitutu in direktor podjetja Famm Commerce. S čim se ukvarja vaše podjetje?

Podjetje Famm Co je družinsko podjetje s 25-letno tradicijo. Ukvarjamo se z uvozom in distribucijo pnevmatik za osebna in tovorna vozila, ter gradbeno in kmetijsko mehanizacijo. Sodelujemo neposredno s proizvajalci pnevmatik.

Naši kupci so poleg vulkanizerjev in prodajalcev vozil tudi proizvajalci mehanizacije in priključkov. Posebej ponosni smo na sodelovanje z domačimi proizvajalci: Agromehaniko, SIP-om, Creino in Bijolom.

Skupaj s proizvajalcem visoko kakovostnih pnevmatik Alliance (ATG), smo opremili Bijolov gozdarski zgibnik, ki je plod slovenskega znanja in razvoja. Podjetje utrjuje tudi svojo regionalno prisotnost s čezmejnim sodelovanjem s kupci v sosednjih državah.

Bi rekli, da vam je študij na Fakulteti za poslovne vede izboljšal pogled na poslovne procese v vašem podjetju, oziroma vas kot podjetnika utrdil v vaših poslovnih praksah?

Vsekakor. Študij na FPV mi je omogočil razumevanje teoretičnih osnov vsakdanjega dela. Izpostavil bi predvsem nekaj vsebin, ki so neposredno prispevale k boljšemu delu in poslovni učinkovitosti. Najprej so tu predmeti s finančnega in računovodskega področja. Druga pomembna vsebina pa je bila statistika in poslovne analize znotraj tega predmeta.

Najbolj mi je v spominu ostala problemska analiza pri predmetu e-poslovanje, ki ga je vodil profesor dr. Gričar. Pri tem predmetu smo se naučili metodološko ugotavljati, kaj problem v resnici je. V praksi se pogosto srečujemo z reševanjem posledic problema, medtem ko vzroki ostajajo nedotaknjeni.

Naj dodam še, da je predmetnik v celoti zelo dobro zasnovan, ker vsebuje tudi filozofijo in etiko, pouk tujega jezika pa je naravnan zelo praktično. Na koncu se vse skupaj lepo poveže v celoto.


Kako se spominjate svojih študijskih dni? Kaj vam najbolj ostaja v spominu (so to dogodki na fakulteti, druženje s profesorji, zahtevnost predmetnika, prijaznost osebja, druženje z ostalimi študenti, kaj tretjega)?

Najbolj so se mi v spomin vtisnili večeri z gosti, ki so potekali v prostorih dekanata, kjer so nam različni ljudje iz sveta politike in gospodarstva neposredno zaupali njihove izkušnje in doživetja na njihovi bogati življenjski poti. Takšna srečanja z odprtim dialogom so resnično posebna in dragocena za študente. Dodatno so študij bogatile vsebine večerov I3, na katerih so gostje spregovorili o svojem pogledu na gospodarska in družbena vprašanja.

Stik s profesorji je bil zelo neposreden, ker je bila študijska skupina majhna. Vse morebitne nejasnosti smo reševali sproti.

S kolegi smo se zelo dobro razumeli in sodelovali, delo je potekalo v delovnem in prijateljskem vzdušju.

Kako ste kot podjetnik usklajevali obveznosti na fakulteti s svojimi službenimi obveznostmi?

Podjetništvo je samo po sebi zelo intenzivno in zaseda velik del osebnega časa in še večji del podjetnikovih misli. Delitev časa med poklic, družino in družbo je težka stvar. Biti mož in oče treh otrok, ter podjetnik in študent zahteva popolno predanost ciljem in podporo žene. Brez Tanjine brezpogojne podpore mi gotovo ne bi uspelo dokončati vseh zastavljenih stvari.

Del predavanj, ki so potekala v popoldanskem času, sem lahko obiskoval, delno pa sem lahko spremljal posnetke predavanj.

Kako gledate na svojo odločitev za študij na FPV iz današnje poslovne prakse oz. perspektive?

Študij v povezavi z delom je vedno koristna stvar. Nova spoznanja lahko zelo hitro uvedeš v prakso. Odločitev za študij terja precej poguma, ker gre za precej odpovedovanja. Prostega časa tako rekoč ni. Vsekakor koristi, nova spoznanja in osebni napredek odtehtajo vse napore ter odpovedovanja. Pri študiju sem spoznal veliko načinov za soočanje z izzivi sodobnega poslovanja.

Ali bi priporočili študij na Fakulteti za poslovne vede tudi drugim podjetnikom, prijateljem, znancem in kako bi to priporočilo argumentirali v enem stavku?

Svojo študijsko pot tudi po končanem študiju nadaljujem. Mislim, da mora vsak posameznik uresničiti vse svoje potenciale in doseči mojstrstvo na svojem poklicnem področju.

Študij na FPV priporočam vsem, ki jih poleg poslovnih vsebin zanimajo tudi etične in filozofske teme, ki dopolnjujejo redni program. V zadnjih gospodarskih krizah se je pokazalo, da je zmotno uporabljati dobiček kot edino merilo napredka in nagrajevanja. Pri poslovnem odločanju pa je neizogibno uporabljati razum v povezavi z etiko. Samo na ta način bo zagotovljena rast in razvoj podjetja ter zaposlenih.

Gospod Janez Debevec, hvala za pogovor.

Pogovarjali smo se z diplomantom Fakultete za poslovne vede, direktorjem podjetja Famm Commerce. Prispevek je oglasno sporočilo.